Veelgestelde vragen over ziek zijn

Ik ben ziek, wat nu?

Als je ziek bent moet je dit direct melden bij jouw praktisch werkgever, je contactpersoon bij &ROP en op de eerste ziektedag voor 09.30 uur ’s morgens telefonisch bij onze backoffice via telefoonnummer 020 – 845 10 74. Je kan je niet ziekmelden per e-mail of sms! Bij de ziekmelding geeft je door:

 de dag waarop je ziek bent geworden;
 wanneer je eerstvolgende werkdag zou zijn;
 de geschatte duur van het verzuim;
 het telefoonnummer waarop je direct te bereiken bent.

Krijg ik doorbetaald als ik ziek ben?

Dat is afhankelijk van je contract. Als je in fase A zit dan gelden de eerste twee ziektedagen als wachtdagen. Deze krijgt je niet betaald, maar dat compenseren we door de wachtdagcompensatie; een toeslag op je salaris. Dit zie je op elke loonstrook terug. Vanaf de derde dag kun je recht hebben op een ziekte-uitkering. Dit is 91% van het dagloon. Het UWV stelt het dagloon vast en informeert je hierover per brief, nadat jij je bij onze backoffice hebt ziek gemeld. De betalingsspecificaties van je ziektegeld moet je naar onze backoffice One Payroll mailen  of opsturen (deze ontvangen zij niet rechtstreeks). Wij vullen dan aan tot 91% van je dagloon.

Heb je een Fase B of C Contract? Ook dan geldt bovenstaande procedure voor het ziek melden. Echter er geldt maar 1 wachtdag en je hoeft geen specificaties door te sturen. Wij betalen 91% van de contracturen door bij ziekte.

Weten welk contract je hebt? Zie: www.enrop.nl/faq-contract

Ik ben weer beter, wat moet ik nu doen?

Ben je weer helemaal hersteld? Dat is fijn! Beter melden graag via onze backoffice via telefoonnummer: 020 – 845 10 74, bij je praktische werkgever en bij je contactpersoon van &ROP via 010 – 750 06 10.

Staat jouw vraag er niet bij? Vul dan het contactformulier in.

6 + 7 =