Informatie en huisregels


Wij werken volgens de ABU cao. Voor vragen over uren, salarisbetalingen en loonstrookjes kan je direct contact opnemen met de helpdesk: 020-8451074 of info@oneps.nl

Urenverwerking


Uren kan je declareren en accorderen via flexwerker.com. Gewerkte uren van een afgelopen periode (week, 4-weken of maand) moeten altijd uiterlijk vóór dinsdagmiddag 12 uur zijn ingediend én geaccordeerd door jouw inlener om diezelfde week te kunnen worden verwerkt en verloond. Ben jij je inloggegevens vergeten? Neem dan contact op met onze: 020-8451074 of info@oneps.nl

Ziekte


Als je ziek bent moet je dit direct melden bij jouw praktisch werkgever (inlener) en op de eerste ziektedag voor 09.30 uur ’s morgens telefonisch via telefoonnummer 020-8451074. Je kan je niet ziek melden per e-mail of sms! Bij de ziekmelding geeft je door:
 de dag waarop je ziek bent geworden;
 wanneer jouw eerstvolgende werkdag zou zijn;
  de geschatte duur van het verzuim;
  het telefoonnummer waarop je direct te bereiken bent.

 Meer over ziekte- en verzuimprotocol

 Meer informatie voor werknemers