Werkwijze Inleners


Wij werken volgens de ABU cao. Voor vragen over urenverwerkingen, salarisbetalingen en facturen kan je direct contact opnemen met de helpdesk: 020-8451074 of info@oneps.nl

Urenverwerking


Uren kan je declareren en accorderen via inlener.com. Gewerkte uren van een afgelopen periode (week, 4-weken of maand) moeten altijd uiterlijk vóór dinsdag 12 uur zijn ingediend én geaccordeerd om diezelfde week te kunnen worden verwerkt en verloond. Ben je je inloggegevens vergeten? Neem dan contact op met onze helpdesk: 020-8451074 of info@oneps.nl

Facturering


Je ontvangt de facturen per e-mail. Je dient deze te betalen op het aangegeven bankrekeningnummer ten name van One People Services BV of One Uitzendbureau BV. Indien je een deel van de factuur via de G-rekening betaalt, wordt het G-rekeningnummer en bedrag op uw factuur aangegeven.

 Meer informatie voor inleners